BOVENKERKERPOLDER, NESSERLAAN, Amstelveen
 Plek waar ooit een ondermolen stond die deze polder leegmaalde. Er liggen nog wat resten van het fundament. Bovenkerkerpolder. Foto 12-02-2017. Klik op de foto voor een twee maal groter beeld.
 Ganzen in de Bovenkerkerpolder. Foto 11-02-2017. Klik op de foto voor een twee maal groter beeld.
Georganiseerde chaos van ganzen boven de Bovenkerkerpolder. Foto 07-01-2017
Boerderij aan de Bovenkerkerweg, Bovenkerkerpolder. Foto 02-12-2016
Bovenkerkerpolder, zicht op Nes aan de Amstel  Foto 19-08-2016
Bovenkerkerpolder - Nesserlaan, foto 19-08-2016
Deze twee pinken lijken te oefenen voor de wedstrijden sychroonstaan. Foto 19-08-2016
Bovenkerkerpolder, roodbonte koe  foto 19-08-2016.
Bovenkerkerpolder, kroodbonte koe,  foto 19-08-2016. Deze foto is twee keer zo groot te klikken.
Bovenkerkerpolder, koe 2000 en koe 1880 hebben de schaduw van de bomen in de Nesserlaan opgezocht. Foto 19-07-2016
Bovenkerkerpolder, kijkend naar Nes aan de Amstel foto 17-02-2016
Reiger in de Bovenkerkerpolder, foto 17-02-2016
Bovenkerkerpolder, foto 17-02-2016
Er stijgt een vliegtuig op vanaf de Aalsmeerbaan boven de Bovenkerkerpolder, kijkend vanaf de Nesserlaan naar de Europa flats in Uithoorn, foto 02-12-2015
Bovenkerkerpolder, Bovenkerkerweg, foto 01-12-2015
Bovenkerkerpolder, Bovenkerkerweg, foto 01-12-2015
Bovenkerkerpolder, Bovenkerkerweg, foto 01-12-2015
Deze pinken in een weiland aan de Nesserlaan in de Bovenkerkerpolder keken met grote belangstelling naar een aantal koeien die een boer dit jaar ook voor het eerst naar buiten in het weiland liet. Foto 04-05-2015,
Nesserlaan, eerste zonnige voorjaarsdag, foto van de AM-68-52, een  Volkswagen 113; 1,2 cabriolet, Porsche replica uit 1959;  foto 22-03-2015
Boerderij Bovenkerkerweg, foto 22-03-2015
Middenweg, Bovenkerkerpolder, foto 22-03-2015
Als je goed bent mag je zonder stokken, Middenweg, Bovenkerkerpolder, foto 04-07-2014
Nesserlaan, gezien vanaf  de Bovenkerkerweg. Foto 02-05-2014
Nesserlaan, gezien vanaf  De Hoorn, de populieren lopen uit. Foto 24-04-2014
Nesserlaan, gezien vanaf  De Hoorn 20-02-2014
Bovenkerkerpolder, Middenweg, 17-08-2013
Bovenkerkerpolder, langs de Nesserlaan, 17-08-2013
Bovenkerkerpolder, paarden in de Wei, 17-08-2013
Weiland achter melkveehouderij Van Blaaderen, Ringdijk 28 in de Bovenkerkerpolder
De Nesserlaan in de Bovenkerkerpolder, foto 04-11-2012
De Nesserlaan in de hefst. Foto 21-10-2012
De oude rode beuk bij de boerderij op de hoek van de Nesserlaan en de Bovenkerkerweg. Foto 04-07-2014
De oude rode beuk bij de boerderij op de hoek van de Nesserlaan en de Bovenkerkerweg. Foto 16-08-2012
Bovenkerkerpolder, weiland aan de Nesserlaan; 23-05-2012
Bovenkerkerpolder; 10-05-2012
Bovenkerkerpolder; 22-03-2012
Gezicht op de bomen van de Nesserlaan in de Bovenkerkerpolder; 10-02-2012
Ringdijk 21 van de Bovenkerkerpolder in de sneeuw; 09-02-2012
De plek waar de molen De Jonge Gerard stond in de Bovenkerkerpolder te Amstelveen.

De Bovenkerkerpolder werd aanvankelijk bemalen door 11 molens, later zes, in twee gangen van drie. In 1769 viel de polder droog. In 1912 besloot het polderbestuur over te gaan op machinale bemaling. Er zijn nog drie onderstukken blijven staan als woonhuis.

De Bovenkerkerpolder is bedijkt in 1629 en voor de bemaling werden aan de Amstel twee schepradmolens gebouwd. Aan de noordzijde de Weteringsbrugmolen en aan de zuidzijde de Nessermolen. Op 7 september 1764 werd door de Staten van Holland en Westfriesland octrooi verleend voor het uitvenen en droogmaken van de polder. Hierbij werd langs de Amstel een strook grond van gem. 250 m breed onverveend gelaten. De Ringdijk en Ringvaart van de uitgeveende polder lopen dus evenwijdig en 250 m. vanaf  de Amsteldijk. Voor de droogmakerij werden drie gangen molens gebouwd die in de oude bovenpolder uitmaalden: De noordelijke schepradgang bestaande uit:de ondermolen DE HOOP (1768-1860), de middelmolen De JOHANNA BREGITTA(1766-1915) en de bovenmolen DE HOORN (1765-1914). De middelste schepradgang met: ondermolen DE JONGE GERARD (1767-1861), middelmolen DE CORNELIA WILHELMINA (1766-1915) en bovenmolen DE ZON. De zuidelijke gang die uit twee molens bestond: de ondermolen DE EENDRACHT (1772-1835) was uitgerust met een vijzel en de bovenmolen DE VRIENDSCHAP (1769-1828) was uitgerust met een schepschijf. Tussen de bestaande Weteringsbrug molen die vanaf 1830 DE AALVISSER gaat heten en de OUDE GERARD of NESSERMOLEN wordt aan de Amstel een derde molen gebouwd: DE PAREL (1766-1915). Aanvankelijk heeft de droogmakerij dus 11 molens, drie aan de Amstel voor de bemaling van de bovenpolder of oude polder, drie aan de ringdijk, twee tussenmolens en drie ondermolens. Later zijn de molens vervijzeld en zijn diverse molens vervallen. De JONGE GERARD kreeg in 1820 een vijzel, werd in 1857 wegens technische gebreken en vermindering van het aantal molens buiten gebruik gesteld en in 1861 gesloopt. Tekst van: Jan Hofstra met dank aan de Molendatabase.

Gezicht op de Sint Urbanuskerk in Nes aan de Amstel vanaf de Ringdijk van de Bovenkerkerpolder; 04-02-2012

De voormalige molen Johanna Bregitta in het vroege herfst 12-10-2012

De voormalige molen Johanna Bregitta in het vroege voorjaar 19-03-2012

De voormalige molen Johanna Bregitta in de sneeuw 04-02-2012

Plek van de voormalige molen Johanna Bregitta in de Bovenkerkerpolder 31-01-2012
Honderd jaar lang, tot 1639 werd er turf gestoken in de Bovenkerkerpolder, de waterplas die daardoor ontstond lag tussen de Bovenkerkerweg in het westen en de Amsteldijk in het Oosten, de Hollandse Dijk bij Uithoorn en aan de noordkant de Ouderkerkerlaan. Vanaf 1764 werd de Bovenkerkerpolder in Amstelveen drooggelegd. Een van de molens die de klus klaarden was de in 1767 gebouwde ondermolen Johanna Bregitta. Hier op de foto stond deze en werd in het begin van de 20ste eeuw afgebroken. Als je er gaat zoeken vind je de fundamenten nog. Foto 28-01-2012
Gezicht op Nes aan de Amstel en de Bovenkerkerpolder; 31-01-2012
Bovenkerkerpolder, links de Bovenkerkerweg, vanaf de Hollandsedijk 20-01-2012
Grenspaal Amstelveen - Uithoorn op de Hollandsedijk aan het einde van de Bovenkerkerweg; in 1966 verwijderd, i.v.m. de bouw van de flats op de achtergrond en in 1977 herplaatst 10 meter naar de kant van Amstelveen foto  20-01-2012
Bovenkerkerpolder 18-12-2011
Flelle opklaringen tussen de hagelbuien door, Sint Urbanuskekrk, Nes aan de Amstel   18-12-2011
Wilgen knotten, Nesserlaan Amstelveen 01-11-2011
Wegwerkzaamheden Nesserlaan, 01-11-2011
Nesserlaan in de ochtend. 27-10-2011
Paddestoelvormige wolkenformatie boven de Bovenkerkerpolder, gezien vanaf de Nesserlaan; 18-09-2011
In een weide van de Bovenkerkerpolder 14-09-2011
Bovenkerkerpolder in de vroege ochtend, kijkend naar de Ringdijk 03-09-2011
Bovenkerkerpolder, kijkend naar Nes aan de Amstel , foto: 03-09-2011
Bovenkerkerpolder, kijkend naar de Ringdijk 26-08-2011
Vandaag was weer een dag met het permanente geluid van vliegtuigen boven het stiltegebied van de de Bovenkerkerpolder. De witte condensstrepen vormden een schaduw streep op de wolken. 25-08-2011
Bovenkerkerpolder, boerderij hoek Nesserlaan met de Bovenkerkerweg in Amstelveen

Vanaf de Middenweg, kijkend naar Nes aan de Amstel, Bovenkerkerpolder

Bovenkerkerpolder, tijd voor een goed gesprek.

Koe in de Bovenkerkerpolder Paddestoel, Nesserlaan Amstelveen  in de Bovenkerkerpolder 02-08-2011
De Nesselaan gezien vanaf de Middenweg, Bovenkerkerpolder. Voor een grotere foto van deze montage van zes opnames, klik op bovenstaande foto.
Bovenkerkerpolder
Bovenkerkerpolder
Bovenkerkerpolder
Bovenkerkerpolder 21-12-2010
Bovenkerkerpolder 20-12-2010
Bovenkerkerpolder
Bovenkerkerpolder, Ringdijk Bovenkerkerpolder, Nesserlaan
Bovenkerkerpolder, Nesserlaan; voor mij moet dit geluk zijn, op 't sleetje achter, naar ik aanneem, je oma.
Bovenkerkerpolder, Nesserlaan
Bovenkerkerpolder, Nesserlaan
Bovenkerkerpolder, zicht op Nes aan de Amstel
Bovenkerkerpolder Bovenkerkerpolder, Nesserlaan
Bovenkerkerpolder
Bovenkerkerpolder
Bovenkerkerpolder, Nesserlaan
Bovenkerkerpolder, Nesserlaan, 24.00 uur
Bovenkerkerpolder, Nes aan de Amstel
Bovenkerkerpolder, Nes aan de Amstel
Bovenkerkerpolder
Bovenkerkerpolder, gezicht op Nes aan de Amstel
Bovenkerkerpolder, Ringdijk
Bovenkerkerpolder
Bovenkerkerpolder, gezicht op Nes aan de Amstel
Bovenkerkerpolder, Middenweg
Bovenkerkerpolder, Vissen aan de Ringdijk
Bovenkerkerpolder, Weide

Bovenkerkerpolder

Bovenkerkerpolder, Nesserlaan

Bovenkerkerpolder, Nesserlaan

 Bovenkerkerpolder, Nes aan de Amstel

Bovenkerkerpolder, Nesserlaan

Bovenkerkerpolder, Nesserlaan

Bovenkerkerpolder, Nesserlaan

Bovenkerkerpolder, Nesserlaan

Bovenkerkerpolder, Amstelveen

Bovenkerkerpolder, Amstelveen

Nesserlaan

 Bovenkerkerpolder

Amstelveen, Bovenkerkerpolder

Bovenkerkerpolder

Bovenkerkerpolder

Bovenkerkerpolder

Bovenkerkerpolder

Bovenkerkerpolder

Bovenkerkerpolder, Amstelveen

Bovenkerkerpolder, Amstelveen

Bovenkerkerpolder, koeien

Bovenkerkerpolder, Amstelveen

Bovenkerkerpolder

Bovenkerkerpolder

Bovenkerkerpolder

Bovenkerkerpolder

Snorfiets

Nes aan de Amstel

Bovenkerkerpolder

Bovenkerkerpolder

Bovenkerkerpolder, Ringdijk
Initiatiefnemers zijn Ger en Tineke Loogman hadden kennelijk nog geen geld genoeg en zo moest een flink deel natuur, 48 hectare van de mooie Bovenkerkerpolder het ontgelden om te worden vernield tot golfterrien. 25-09-2010.
Ach, een beetje landschap vernietiging is toch niet zo erg? Opendag te ontwikkelen golfcentrum Amsteldijk in de Bovenkerkerpolder. 25-09-2010
Bovenkerkerpolder
Bovenkerkerpolder

Voor meer. Kijk o.a.op: Nesserlaan Amstelveen

Amstelveen groene stad

Alleen in Amstelveen

Zzzeer  Amstelveenzzz

Amsterdamse Bos

Amstelveen foto

Bovenkerk

Ouderkerk aan de Amstel 

Nes aan de Amstel

De Amstel buiten de stad

Zorgvlied

Kijk b.v. ook eens op: Buitens aan de Amstel

Boerderijen langs de Amstel

Uithoorn

Aalsmeer

 

Foto's Amsterdam Roeland Koning

For info or order in 300 dpi: info@studiokoning.nl  Foto's: Roeland Koning: (+31) 06-54623377

 

 

Foto index 1 Foto index 2 Foto Relax Pictures Fish Antiques and Arts
Pictures Wine Europe 1 Pictures Wine Europe 2 Pictures Wine Burgundy Pictures Wine Germany Pictures Wine Bordeaux
Picture wine Portugal Picture Portugal Douro Pictures Portugal Pictures wine Spain Foto Elzas
Foto ItaliŽ 1 Pictures wine Italy 2 Foto ItaliŽ 3 Foto ItaliŽ 4 Foto Toscane
Pictures Wine Loire Drinks Foto Frankrijk Pictures Sky Foto Bloemen
Horeca Amsterdam 1 Horeca Interieur 2 Horeca Interieur 3 Horeca Interieur 4 Pictures Holland
Foto Molens Foto Ziekenhuis Foto ziekenhuis 2 Foto Gezondheidszorg Veelluiken
Amsterdam 1 Eilanden AMSTERDAM NU Amsterdam 3 IJburg Amsterdam 4 Kinkerbuurt Amsterdam 5 Kinkerbuurt
Amsterdam  Stadsvernieuwing Amsterdam 7 Sneeuw Amsterdam 8 Oost Amsterdam 9 Winkels Amsterdam 10 Hoeken
Amsterdam 11 Sloten Amsterdam 12 Auto's Amsterdam 13 Diversen Amsterdam 14 Mensen Amsterdam 15 Mensen
Amsterdam 16 Boven Amsterdam 17 Torens Amsterdam 18 Diversen Amsterdam 19 OW Amsterdam 20 In actie
Amsterdam 21 graffiti Amsterdam Peperbussen Amsterdam Albert Cuyp Foto Amsterdam Oost Amsterdam De Pijp
Mooi Amsterdam Foto Onderwijs 1 Foto Onderwijs 2 Foto Onderwijs 3 Foto's Overigen 1
Foto' s Overigen 2 Foto Biesbosch Foto Duinen Sitemap Terug naar Studio Koning

© Roeland Koning; please read our copyright statement